არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs

სიახლეები

საზოგადოებრივი სექტორის ქსელი

საზოგადოებრივი გუშაგი

Get connected with us on social networks!
Greensgzsh.ge

Here you can use rows and columns to organize your footer content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Contact

New York, NY 10012, US

info@greens.ge

032-230-62-21